Geowłóknina przeszywana GEOHYDROLEX I GEOLEX, Hydrotex, igłowana, Geofiltex, Typar SF, Geon, Geolex, Geohydrolex, K-1, Filtex, Bonar, Hydrotex, Geotextil, Geofix, Tipptex, Fibertex
www.geosyntetyki.lut.pl
Geowłóknina PP Geofort

Geowłóknina GEOHYDROLEX

www.geosyntetyki.lut.pl geosyntetyki   kontakt

Geofort     Geohydrotex     Typar

 Geowłóknina
Geosiatka
Geotkanina
Mata przestrzenna
Geokrata
Biowłóknina  Ekomata
Geomembrana
Geomem kubełkowa
Gabiony, kosze
Kratka trawnikowa

Kontakt:
tel.   531 680 530

kasia@surobud.com.pl SUROBUD
Marian Słobiński


O (nie)używaniu ciasteczek przez serwis.

 

GEOHYDROLEX I GEOLEX.

GEOHYDROLEXY I GEOLEXY Stosowany w budownictwie wodnym i lądowym do wzmacniania podłoża, skarp, nasypów, torowisk kolejowych i tramwajowych, do zabezpieczania drenaży.

Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, że dokonana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

W odniesieniu do wyrobów stosowanych w budownictwie głównym dokumentem harmonizujacym ten obszar jest Dyrektywa 89/106/EWG Wyroby Budowlane. Dyrektywa ta ma na celu wyeliminowanie barier technicznych, utrudniających handel wyrobami budowlanymi, poprzez ujednolicenie wymagań stawianych tym wyrobom oraz określenie zasad ich wprowadzania na wspólny rynek Unii Europejskiej. Jest ona jednocześnie dokumentem o podstawowym znaczeniu unifikacyjnym w Unii Europejskiej w odniesieniu do budownictwa.

Zgodnie z dyrektywą Wyroby Budowlane, Państwa Członkowskie ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, aby obiekty budowlane na terenie były projektowane i wykonywane w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu ludzi, zwierząt i mienia, uwzględniając przy tym,w interesie dobra ogólnego, inne wymagania podstawowe.

Dyrektywa formułuje wymagania podstawowe dla obiektów budowlanych (budynki i budowle inżynierskie). Sa to:

 • bezpieczeństwo konstrukcji
 • bezpieczeństwo pożarowe
 • higiena,zdrowie i środowisko
 • bezpieczeństwo użytkowania
 • ochrona przed hałasem
 • oszczędność energii i izolacyjność termiczna

  posiada Aprobatę Techniczną ITB: AT/2007-03-2156

   

  powrót na górę       Gabiony, kosze gabionowe

Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tym serwisie s± znakami zastrzeżonymi dla ich wła¶cicieli i zostały użyte wył±cznie w celu identyfikacji.
Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego.

www.geosyntetyki.lut.pl
Geowłóknina GEOHYDROLEX