Geowłóknina Geon, , Geotess, Geofiltex, Typar SF, Geon, Geolex, Geohydrolex, K-1, Filtex, Bonar, Hydrotex, Geotextil, Geofix, Tipptex, Fibertex

geosyntetyki.lut.pl

Geowłóknina Geon

www.geosyntetyki.lut.pl geosyntetyki   kontakt

Bonar Drefon Drenotex Fibertex Geofelt Geon Geofort   Polyfelt Tipptex Typar

 Geowłóknina
Geosiatka
Geotkanina
Mata przestrzenna
Geokrata
Biowłóknina  Ekomata
Geomembrana
Geomem kubełkowa
Gabiony, kosze
Kratka parkingowa

Kontakt:
tel. 531 680 530

kasia@surobud.com.pl SUROBUD
Marian Słobiński
ul. Grunwaldzka 33
91-337 Łódź


O (nie)używaniu ciasteczek przez serwis.

Geowłókniny Geon

GEOWŁÓKNINY IGŁOWANE

GEON

OPIS TECHNICZNY I ZAKRES STOSOWANIA

GEON to geowłókniny produkowane z włókien krótkich, polipropylenowych zaliczanych do grupy najtrwalszych polimerów nieszkodliwych dla człowieka i środowiska naturalnego. Powstają w wyniku mechanicznego połączenia włókien w procesie igłowania igłą metalową lub strumieniem wody.

Geowłókniny GEON przeznaczone są do stosowania jako materiał konstrukcyjny w budowlach ziemnych w których pełnią funkcje ochronne, separujące, filtrujące i drenujące.

Korzyści jakie daje stosowanie geowłóknin GEON to m.in.:
 • zmniejszenie ilości prac ziemnych ( wykopy, przemieszczanie gruntów ),
 • zwiększenie stabilności budowanych konstrukcji ziemnych,
 • skrócenie czasu realizacji inwestycji,
 • uproszczenie technologii budowy,
 • obniżenie kosztów realizacji inwestycji,
 • wydłużenie trwałości konstrukcji.
Zakres stosowania geowłóknin GEON jest bardzo szeroki i obejmuje:
 • budownictwo drogowe: drogi tymczasowe i dojazdowe,
 • wysypiska śmieci,
 • umacnianie nasypów, skarp, wałów przeciwpowodziowych, brzegów rzek i zbiorników wodnych,
 • parkingi, place manewrowe,
 • systemy drenowania, osłony systemów melioracji.
W celu optymalnego doboru, geowłókniny GEON produkowane są w zróżnicowanym pod względem parametrów fizykomechanicznych asortymencie.
Ze względu na zastosowanie w produkcji włókien polimeru polipropylenu geowłókniny GEON charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną, bakteriologiczną, na promieniowanie UV oraz procesy starzenia.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA GEOWŁÓKNIN IGŁOWANYCH GEON
Drenaż
W budowie systemów drenarskich (odwadniających) dróg, torowisk, boisk, placów, wałów itp. geowłókniny tworzą skuteczny filtr, umożliwiający przepływ wody i odcieków, zapobiegając jednocześnie zamuleniu (kolmatacji) systemu drenarskiego.

Korzyści wynikające z zastosowania geowłókniny GEON:
 • zwiększenie trwałości systemu drenarskiego;
 • zwiększenie skuteczności systemów odwadniających;
 • skrócenie czasu realizacji inwestycji;
 • obniżenie kosztów realizacji.
Nasypy, drogi tymczasowe i leśne
Przy budowie dróg, nasypów drogowych, tymczasowych dróg dojazdowych, wałów przeciwpowodziowych itp., geowłókniny tworzą warstwę separacyjną, zapobiegając wciskaniu w rodzimy grunt kruszywa z warstw nadbudowy. Ponadto zapobiegają migracji cząstek gruntu, rozkładają w swojej płaszczyŸnie obciążenia i naprężenie, poprawiają odwodnienie budowli zapobiegając rozmyciu jej przez wodę.

Korzyści wynikające z zastosowania geowłókniny GEON:
 • zmniejszenie ilości prac ziemnych;
 • zwiększenie stabilności budowlanych konstrukcji ziemnych;
 • skrócenie czasu realizacji inwestycji;
 • wydłużenie trwałości konstrukcji i czasu eksploatacji;
 • obniżenie kosztów realizacji.
Składowiska odpadów
W budowie składowisk odpadów geowłókniny tworzą barierę ochronną, zabezpieczającą geomembranę przed uszkodzeniami mechanicznymi, powstałymi na skutek przebić punktowych, docisku, przetarcia itp. Dzięki strukturze wewnętrznej umożliwiają przepływ cieczy w swojej płaszczyŸnie, wspomagając systemy odwadniające.

Korzyści wynikające z zastosowania geowłókniny GEON:
 • zwiększenie skuteczności systemów uszczelniających i odwadniających;
 • wydłużenie czasu eksploatacji składowiska poprzez zwiększenie powierzchni składowania;
 • zwiększenie trwałości konstrukcji;
 • skrócenie czasu realizacji inwestycji;
 • obniżenie kosztów realizacji.

powrót na górę

Geowłóknina Geon