Geowłóknina GEOHYDROLEX I GEOLEX, Hydrotex, igłowana, Geotess, Geofiltex, Typar SF, Geon, Geolex, K-1, Filtex, Bonar, Hydrotex, Geotextil, Geofix, Tipptex, Fibertex
www.geosyntetyki.lut.pl
Geowłóknina PP Geotess

Geowłóknina Geohydrolex i Geolex

www.geosyntetyki.lut.pl geosyntetyki   kontakt

Geotess     Geon     Typar     Tipptex     Fibertex    Bonar
 
Geowłóknina
Geosiatka
Geotkanina
Mata przestrzenna
Geokrata
Biowłóknina
Geomembrana
Gabiony, kosze

Kontakt:
tel.   531 680 530

kasia@surobud.com.pl

SUROBUD
Marian Słobiński
91-337 Łódź

Geowłóknina


GEOHYDROLEX I GEOLEX.

GEOHYDROLEXY I GEOLEXY Stosowany w budownictwie wodnym i lądowym do wzmacniania podłoża, skarp, nasypów, torowisk kolejowych i tramwajowych, do zabezpieczania drenaży.

Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, że dokonana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

W odniesieniu do wyrobów stosowanych w budownictwie głównym dokumentem harmonizujacym ten obszar jest Dyrektywa 89/106/EWG Wyroby Budowlane.

Geowłóknina GEOHYDROLEX, stosowana zgodnie z przeznaczeniem jest odporna na czynniki środowiskowe występujące w konstukcji dróg i innych obiektów o harakterze komunikacyjnym, w ilościach i stężeniu typowym dla tych obiektów.

Geowłóknina Geohydrolex jest przeznaczona do stosowania pod warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych układane na gorąco w nawierzchniach komunikacyjnych podatnych lub półsztywnych lotnisk, autostrad, ulic, chodników itp. dla każdej kategorii ruchu.

Geowłókninę Geohydrolex można stosować w remontowanych lub nowo budowanych nawierzchniach, w przypadku poszerzeń drogi itp.

Geowłóknina Geohydrolex jest przeznaczona dowykonywania warstwy pośredniej pod warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych na całej budowanej powierzchni jak i miejscowo.
Warstwa pośrednia służy do: rozpraszania naprężenia występującego między warstwami konstrukcji nawierzcni, zmniejszenia propagacji spękań odbitych oraz uszczelnienia połączenia między wastwami konstrukcyjnymi przeciw przenikanu wody i powietrza.

 

powrót na górę       Gabiony, kosze gabionowe

Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tym serwisie s± znakami zastrzeżonymi dla ich wła¶cicieli i zostały użyte wył±cznie w celu identyfikacji.
Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego.


www.geosyntetyki.lut.pl
Geowłóknina Geohydrolex