Biowłóknina. Włóknina z nasionami traw. Stabilizacja skarp. Biodegradowalna włóknina z nasionami traw. Rowy, cieki wodne, brzegi rzek i jezior.

Biowłóknina. Włóknina z nasionami traw

www.geosyntetyki.lut.pl

Geosyntetyki Dodaj_do_ulubionych Kontakt

Ekomata Biowłóknina Mata_przestrzenna Geokrata
 
  Geowłóknina

  Geosiatka


  Geotkanina


Mata przestrzenna


Geokrata


Biowłóknina


Geomembrana


Geomem kubełkowa

Gabiony, kosze


Ogrodzenia

Kratka trawnikowa


Kontakt:
tel.   531 680 530

SUROBUD
Marian Słobiński

©: Surobud


O (nie)używaniu ciasteczek przez serwis.

Biowłóknina z nasionami traw.
Stabilizacja, zazielenianie skarp

Biowłóknina – mata bawełniana z wszytymi nasionami traw. Włóknina z nasionami traw. Służy do umacniania, zadarniania i zazieleniania skarp, nasypów, poboczy dróg i autostrad. Może chronić wały przeciwpowodziowe, brzegi akwenów i cieków wodnych, stabilizuje grunt. Znalazła zastosowanie przy tworzeniu nowych i rekultywacji starych trawników. Pozwala zachować równomierny porost traw dzięki ustabilizowaniu nasion w runie włókniny, a jednocześnie zapobiega wydziobywaniu nasion przez ptaki.
Możemy dobrać odpowiednią mieszankę nasion traw do różnych warunków atmosferycznych i glebowych. Stosowane są mieszanki traw o bardzo dobrze rozwijającym się systemie korzeniowym, co jest skutecznym sposobem ochrony gruntu, zachowując nienaruszonym system ekologiczny. Możemy mówić o obniżeniu ceny zazielenianego gruntu, dzięki temu, że wymaga zaledwie ok. 5 cm humusu. Do oszczędności przy zastosowaniu.

Przygotowanie powierzchni do zadarniania biowłókniną.

Powierzchnia przewidziana do umacniania i zadarniania biowłókniną powinna być wyrównana i oczyszczona z kamieni i korzeni, a bryły gruntu powinny być rozkruszone. Gleba na powierzchni nie może być zaskorupiała, a jej kwasowość powinna być wyższa niż pH 5,5. W przypadku bardziej kwaśnego odczynu gleby, przed ułożeniem biowłókniny należy zastosować wapno nawozowe.

Nieurodzajne grunty powinny być przykryte warstwą urodzajnej lub przekompostowanym torfem. Minimalna miąższość tej warstwy powinna wynosić: 5 cm – na gruntach drobnoziarnistych spoistych ciężkich (gliny ciężki) i bardzo spoistych (iły) oraz marglach, 8 cm – na gruntach żwirowych sypkich, drobnoziarnistych sypkich oraz łupkach. Pozostałe grunty nie wymagają pokrycia urodzajną warstwą ziemi.

Na skarpach, na które ma być nakładana warstwa ziemi urodzajnej, należy wykonać poziome rowki w odstępach 1 m, głębokości nie mniejszej niż 5 cm.

Układanie biowłókniny na skarpach wykopów.

Na przygotowanej powierzchni skarpy wykopu należy rozwijać biowłókninę z beli, równolegle do dolnej krawędzi skarpy.

Biowłókninę należy rozwijać i przytwierdzać w odcinkach o długości od 2 m do 3 m. Brzegi rozwiniętego odcinka biowłókniny przymocowuje się do podłoża szpilkami wbitymi na brzegach biowłókniny w odstępach od 0,8 m do 1,0 m. Na skarpach o nachyleniu większym niż 1:2 stosując włókninę o szerokości większej niż 1,0 m, należy przymocować do podłoża także środek pasa biowłókniny wbijając szpilki w odstępach od 1 m do 1,5 m. Rozwijając na skarpie kilka poziomych pasów biowłókniny należy zwrócić uwagę aby ich brzegi zachodziły na siebie pasem szerokości 0,1 m. Wierzchołki wbitych szpilek nie powinny wystawać ponad biowłókninę więcej niż 2 cm.

biowłóknina z nasionami traw, włókninabiowłóknina, włóknina z nasionami trawBiowłóknina z nasionami traw Aby biowłóknina dokładnie przylegała do powierzchni skarpy należy rozwijać ją i układać luźno, zostawiając około 5% zapasu długości na kurczenie się biowłókniny po jej zamoczeniu.

W przypadku umacniania i zadarniania biowłókniną skarp wykopów pasem o szerokości większej niż 1,0 m, należy formować w biowłóknine poziome fałdy, które ułatwiają zatrzymywanie się ziemi po przysypaniu biowłókniny.

Po ułożeniu i przymocowaniu biowłókniny należy przysypać ją warstwą ziemi urodzajnej o miąższości od 1 cm do 2 cm.

W przypadku umacniania biowłókniną pasa skarpy o szerokości przekraczającej 3 m, zaleca się jej układanie pasami pionowymi, tak jak podano niżej.

Układanie biowłókniny na skarpach nasypów.

Wyrównaną powierzchnię skarpy należy pokryć warstwą ziemi urodzajnej o miąższości minimum 5 cm.

Biowłókninę należy układać prostopadle do górnej krawędzi skarpy, pasmami o szerokości przewidzianej w projekcie (rysunek ). W odstępach 1 m należy wykonać poziome fałdy biowłókniny szerokości 3 cm, zabezpieczające przed zsuwaniem się ziemi pokrywającej włókninę i umożliwiające kurczenie się biowłókniny po zamoczeniu (rysunek jak niżej, ze szczególem).
biowłóknina, stabilizacja nasypu U podstawy oraz na koronie nasypu należy pozostawić zapas biowłókniny długości 0,5 m. Zapas ten należy wykorzystać do zakotwiczenia biowłókniny w rowkach głębokości 0,2 m. W przypadku układania biowłókniny na całej powierzchni nasypu, kotwienie jej na koronie jest zbędne.

Biowłókninę zaleca się układać i mocować na skarpie z drabiny o długości równej szerokości skarpy ułożonej na kołkach, listwach lub żerdziach, co zapobiega naruszeniu wyrównanej powierzchni. Nie dopuszcza się chodzenia po wyrównanej powierzchni skarpy przed ułożeniem biowłókniny, ani po jej ułożeniu.

Sąsiednie pasy biowłókniny powinny zachodzić na siebie pasem szerokości 0,1 m. W pas ten należy wbić szpilki mocujące biowłókninę w odstępach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchołki wbitych szpilek nie powinny wystawać ponad biowłókninę więcej niż 2 cm.

W przypadku gdy nachylenie skarpy jest większe niż 1:2, a jej szerokość większa niż 3 m, oprócz szpilek do mocowania biowłókniny zaleca się używać kołków kołki drewniane do mocowania biowłókniny.i polipropylenowego sznurka. Przykład takiego mocowania przedstawiono na rysunku. Wierzchołki kołków powinny być zagłębione do poziomu równego z powierzchnią włókniny leżącej na skarpie.

Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tym serwisie są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego.

Poprawny CSS!